Ward Van Loo

Ward Van Loo startte zijn loopbaan als advocaat in 1981. Na zijn verblijf in de Verenigde Staten en zijn werkzaamheden in het bedrijfsleven sluiten zijn grondige talenkennis en beroepservaring goed aan bij de gevarieerde juridische vraagstellingen van zijn cliënteel. Ward Van Loo wordt door velen terecht aanzien als een echte specialist in zijn vakgebied.

In 1981 studeerde advocaat Ward Van Loo aan de universiteit voor het vak “Gerechtelijke Geneeskunde”.  In 2000 heeft advocaat Ward Van Loo in de faculteit geneeskunde  het vak “Medische Expertise ” gevolgd. Hij volgde in 2000 ook het vak “verzekeringsgeneeskunde” als vrij student in de universiteit voor dokters. In 2012 heeft hij met vrucht in  gestudeerd voor de cursus “medische terminologie en evaluatie menselijke schade” in de faculteit rechten

Ward Van Loo is gastspreker in artsenkringen .

Via een kring van contacten in artsenmiddens wordt advocaat Ward Van Loo aanbevolen aan patiënten.
Het advocatenkantoor A12 Advocaten beschikt over een rijk gevulde bibliotheek van medische documentatie, afkomstig van sympathiserende artsen, kinesisten, osteopaten.

Advocaat Ward Van Loo of een lid van het kantoor verdedigt u persoonlijk in de vergaderingen van gerechtsdeskundigen.  Dokters worden bij vonnis aangesteld om u te onderzoeken en voor de rechtbank de resultaten neer te leggen.  Uw advocaat heeft inspraak in de teksten van de expertises waaraan hij deelneemt.  In uw plaats documenteert uw advocaat de gerechtsexpert.  Het deskundig onderzoek is een beslissend moment waarop de advocaat een inbreng doet ter verdediging van uw dossier.  Door hun ervaring in de materie kunnen Ward Van Loo & Partners accenten leggen in de gerechtelijke expertise rapporten.  Wanneer nadien voor de rechter wordt gepleit, is de aanwezigheid op de vroegere expertise vergaderingen voor de rechter die moet vonissen een pluspunt.  Kennis van het medisch dossier kan gewicht in de schaal gooien.  Dit is wat een letselschade advocaat voor u kan doen, als u ernaar vraagt.

De behandelende artsen voelen zich niet geroepen om hun praktijk te verlaten.  Expertises duren soms uren, er zijn vaak zware principiële betwistingen over graad en percentage van invaliditeit.  Uitstekende artsen missen soms de ervaring om zich buitenshuis in zulke discussies te gaan mengen.  Op verzoek van uw arts selecteren wij voor u een geschikte verdedigende dokter.  De raadsdokter kiest u uit een lijst die ons kantoor na meer dan 20 jaar praktijk actueel houdt.  Een administratief dossier met bewijzen samenstellen ter verdediging in de expertise, is een taak die advocaat Ward Van Loo & Partners op uw verzoek op zich neemt.   De artsen zijn meestal zodanig druk bezig met de geneeskunde, dat zij niet de lust opbrengen om voor u paperassenwerk te doen.  Wij nemen een deel van dat tijdrovend administratief werk van uw dokter over, vertel het hem of haar!