Categorie archief: info

Berekening van kosten en ereloon van de gerechtsdeskundige

Berekeningswijze van de kosten van het ereloon in deskundigenonderzoek anno 2013 waarop de algemene kostprijs berust (waarschijnlijk wordt dit aangepast in 2014) Kosten opstarten dossier: 57,75 euro Kosten per brief: 10,75 euro/brief Kopieën van de brief: 10,75 euro/brief Kosten per … Lees verder

Geplaatst in info | Reacties staat uit voor Berekening van kosten en ereloon van de gerechtsdeskundige

Whiplash behandeld in parlement

Voor de kamer van volksvertegenwoordigers heeft staatssecretaris voor mobiliteit Jef Van den Bergh (CD&V) onder andere het volgende laten noteren. “Een whiplashtrauma is een typische aandoening van de twintigste eeuw. De gevolgen van meer gemotoriseerd verkeer. De belangrijkste oorzaak van … Lees verder

Geplaatst in info | Een reactie plaatsen

Medische informatie voor slachtoffers van een whiplash

U IS SLACHTOFFER VAN EEN WHIPLASH. Hieronder volgt een samenvoeging en synthese van hetgeen ik voor u heb gelezen in diverse medische tijdschriften. Het is informatie die ik heb opgestoken op medische congressen waar ik als gastspreker het juridisch vergoedingsverhaal … Lees verder

Geplaatst in info | Een reactie plaatsen

WHIPLASH: wetenswaardigheden inzake schadevergoeding

Auteur: Advocaat Karen Peeters – Nekkneuzingen worden dikwijls onvoldoende vergoed door verzekeringsmaatschappijen en Justitie. Gedurende meer dan 31 jaren verdedigt Advocaat Ward Van Loo slachtoffers van arbeidsongevallen, verkeersongevallen, betwistingen vergoeding invaliditeit… Ward Van Loo wordt gevraagd als gastspreker op medische congressen over … Lees verder

Geplaatst in info | Een reactie plaatsen

PV VV Politierechtbank

ARBEIDSRECHTBANK PROCES VERBAAL VAN VRIJWILLIGE VERSCHIJNING Voor de Kamer van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen van het arrondissement Antwerpen: Zijn ter openbare terechtzitting, van * vrijwillige verschenen: 1. *, geboren op *, * van beroep, wonende te * Eiser Vertegenwoordigd door … Lees verder

Geplaatst in info | Een reactie plaatsen

Schade: wat is het

SCHADE: welke verliesposten kan ik inbrengen ? 4.5.2013 – 12.17 u Hierna volgt een verkort schema van verliesposten die u kunt inbrengen. Wanneer een verzekeringsmaatschappij aan u een voorstel doet kan ik voor u nazicht doen. Idem voor de afrekeningen die … Lees verder

Geplaatst in info | Een reactie plaatsen

Model zending gerechtskundige in arbeidsongeval

Model zending (expertise-opdracht) gerechtsdeskundige in arbeidsongeval: a) Onder voorbehoud van alle wederzijdse rechten van partijen, een gerechtsdeskundige arts aan te stellen. De gerechtsdeskundige mag zich, indien zulks voor de uitvoering van zijn opdracht noodzakelijk blijkt, doen bijstaan door één of … Lees verder

Geplaatst in info | Een reactie plaatsen

De vergoedbare advocatenhonoraria

In vergelijking met zijn vorige rechtspraak had ons hoogste rechtscollege  hiermee een bocht van 180° genomen. In de praktijk is gebleken dat de lagere rechtbanken weigeren de rechtspraak van het Hof Van Cassatie toe te passen. Blijkbaar deed elk rechtscollege … Lees verder

Geplaatst in info | Een reactie plaatsen

Het arbeidsongeval

U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval. Wat is dat nu precies? Wie doet wat? Wat wordt vergoed? Wat is de rol van uw ziekenfonds? En wat doet de arbeidsongevallenverzekeraar? Wat is een arbeids(weg)ongeval? Een arbeidsongeval is een ongeval dat … Lees verder

Geplaatst in info | Een reactie plaatsen